Novica

Sončna elektrarna Venturia

V oktobru 2022 smo uspešno priklopili sončno elektrarno na elektro omrežje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada (eu-skladi.si).

Glavni razlog postavitve lastne sončne elektrarne je proizvodnja električne energije na okolju prijazen način, ki prispeva k ohranjanju narave, dviguje okoljsko osveščenost in prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in s tem izboljšuje kakovost bivalnega okolja.