Filtracija in odpraševanje

Separacija in izločevanje primesi

Optimalno delovno okolje

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Počistimo in pika.

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Filtracija in odpraševanje

Separacija in izločevanje primesi

Inženiring in izvedba varovanih in zahtevnih objektov

Razvojna partnerstva

Venturia d.o.o.

Glavni dejavnosti podjetja sta industrijska filtracija zraka in izvedba odpraševalnih sistemov. Imamo dolgoletne izkušnje s skoraj 70-letno tradicijo, zato se projektov lahko lotevamo celostno: od idejne zasnove preko projektiranja in konstruiranja do proizvodnje opreme v lastni tovarni.

Druga pomembna dejavnost so celovite rešitve in sistemi za mletja, drobljenja, separacije in recikliranja kovinskih odpadkov, kar zajema čistilne naprave za:  odpadne kovine, jeklo oz. železo, za drobljenje težkih frakcij (SHF), za drobilnike lahkih frakcij (SLF) ter mobilni magnetni separator.

Zakaj izbrati nas?

Rešitve prilagajamo potrebam svojih strank, vsakemu projektu posebej. Strankam pomagamo dosegati njihove cilje. Pomagamo zagotavljati finančno učinkovitost, zanesljivost procesov in doseganje zahtev vse strožjih kriterijev na področju izpustov v okolje. Glede na strategijo poslovnih partnerjev oblikujemo tudi rešitve za posamezno fazo, ki že takoj prinaša koristi, viša dodano vrednost in povečuje finančno uspešnost.

Aktualne novice

Sistem za odstranjevanje pepela iz kotla
(»Bed ash discharge system«)

V sklopu projekta izgradnje termo centrale s soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) na lesne sekance, smo s sistemom »na ključ« prevzeli in izvedli izdelavo sistema za odstranjevanje pepela iz kotla tako imenovanega »Bed ash discharge«.

V sklopu tega projekta smo izvedli 2 večji nihajni loputi za odstranjevanje pepela iz konusa filtra, izenačevalnik toka za potrebe regulacije peska in pepela, vetrovnik za potrebe recirkulacije materiala v kotel, dvojno loputo in verižni strgalni transporter za potrebe odstranjevanje pepela, povezovalni recirkulacijski cevovod ter skladiščni zalogovnik za pepel.

Projekt smo izvedli v fazah projektiranja, priprave tehnične dokumentacije, izdelave opreme, transporta, montaže ter zagona.

Lokacija: Vielsalm, Belgija, 2022.

Sončna elektrarna

V mesecu juniju 2022 smo namestili na streho proizvodne hale sončno elektrarno, moči 373.000 MWh. S tem želimo proizvajati električno energijo na okolju prijazen način, prispevati k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in s tem k ohranjanju narave in izboljševanju bivalnega okolja.

V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita, sončna elektrarna take moči pomeni prihranek cca 300 t CO2 v vsakem letu njenega obratovanja.