Filtracija in odpraševanje

Separacija in izločevanje primesi

Optimalno delovno okolje

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Počistimo in pika.

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Filtracija in odpraševanje

Separacija in izločevanje primesi

Inženiring in izvedba varovanih in zahtevnih objektov

Razvojna partnerstva

Venturia d.o.o.

Glavni dejavnosti podjetja sta industrijska filtracija zraka in izvedba odpraševalnih sistemov. Imamo dolgoletne izkušnje s skoraj 70-letno tradicijo, zato se projektov lahko lotevamo celostno: od idejne zasnove preko projektiranja in konstruiranja do proizvodnje opreme v lastni tovarni.

Druga pomembna dejavnost so celovite rešitve in sistemi za mletja, drobljenja, separacije in recikliranja kovinskih odpadkov, kar zajema čistilne naprave za:  odpadne kovine, jeklo oz. železo, za drobljenje težkih frakcij (SHF), za drobilnike lahkih frakcij (SLF) ter mobilni magnetni separator.

Zakaj izbrati nas?

Rešitve prilagajamo potrebam svojih strank, vsakemu projektu posebej. Strankam pomagamo dosegati njihove cilje. Pomagamo zagotavljati finančno učinkovitost, zanesljivost procesov in doseganje zahtev vse strožjih kriterijev na področju izpustov v okolje. Glede na strategijo poslovnih partnerjev oblikujemo tudi rešitve za posamezno fazo, ki že takoj prinaša koristi, viša dodano vrednost in povečuje finančno uspešnost.

Aktualne novice

V mesecu juniju 2022 smo namestili na streho proizvodne hale sončno elektrarno, moči 373.000 MWh. S tem želimo proizvajati električno energijo na okolju prijazen način, prispevati k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov in s tem k ohranjanju narave in izboljševanju bivalnega okolja.

V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita, sončna elektrarna take moči pomeni prihranek cca 300 t CO2 v vsakem letu njenega obratovanja.