Venturia d. o. o.

Venturia d. o. o.

Rešitve prilagajamo potrebam svojih strank. Pomagamo zagotavljati finančno učinkovitost, zanesljivost procesov in doseganje zahtev vse predpisov na področju izpustov v okolje. Glede na strategijo poslovnih partnerjev oblikujemo tudi rešitve za posamezno fazo, ki že takoj prinaša koristi, viša dodano vrednost in povečuje finančno uspešnost.

Glavni dejavnosti podjetja sta industrijska filtracija zraka in izvedba odpraševalnih sistemov in izdelava in razvoj naprav in sistemov za separacijo kovinskih odpadkov. Imamo dolgoletne izkušnje s skoraj 70-letno tradicijo, zato se projektov lahko lotevamo celostno: od idejne zasnove preko projektiranja in konstruiranja do proizvodnje opreme v lastni tovarni.

Druga pomembna dejavnost so celovite rešitve in sistemi za mletja, drobljenja, separacije in recikliranja kovinskih odpadkov, kar zajema čistilne naprave za: odpadne kovine, jeklo oz. železo,
za drobljenje težkih frakcij (SHF), za drobilnike lahkih frakcij (SLF), regulacij in optimizacija sistema za odpraševanje, ter mobilni magnetni separator.

Nudimo tudi montažo, zagon, tehnični prevzem in vzdrževanje sistemov v celotni življenjski dobi. Svetujemo in nudimo optimizacijo delovanja obstoječih sistemov, skupaj s stranko se odločamo o vzdrževalnih ukrepih, obnovitvenih delih in nadgradnji sistemov z naprednimi, ekološkimi, poslovnimi in energetskimi rešitvami.

Podjetje pa lahko na kratko predstavimo tudi v številkah in kapacitetah:

  • 70 letna tradicija na področju kovinske panoge in industrijske filtracije zraka
  • Približno 50 zaposlenih v proizvodnji in 10 v pisarnah ter administraciji
  • Proizvodnja kapaciteta v urah: 100.000 h/leto
  • Proizvodnja kapaciteta v tonah: 1200 t/leto
  • Proizvodnja površina: 4500 m2 pokrite površine, 10000 m2 zunanjih prostorov
  • Proizvodnja kapaciteta in oprema: mostna dvigala, plamenski in plazemski razrez, razrez s tračno in krožno žago, štiri valjni stroj za uvijanje pločevine, stroj za uvijanje profilov, stroj za krivljenje pločevine, hidravlična stiskalnica, vertikalni vrtalni in rezkalni stroji, stružnice, radialni vrtalni stroj, varilni stroji TIG/MIG/MAG, peskalni stroj, lakirnica in drugi namenski stroji.

Naša vizija

Biti ključni sogovornik in razvojni partner med državo/regulatorjem in naročniki/podjetji v Sloveniji na področju odpraševanja in separacije odpadkov.

Naše poslanstvo

Z razvojem inovativnih produktov in storitev strankam omogočiti izpolnjevanje zaostrenih okoljskih standardov, prispevati k zmanjšanju porabe energije in tako soustvarjati čistejše okolje.

Zakaj z nami?

Celovit pristop: ideja – inženiring – proizvodnja – montaža – podpora

Tehnologija, razvoj, inženiring

Inženirski oddelek z obsežnim industrijskim znanjem in 50-letnimi izkušnjami pri dimenzioniranju in oblikovanju sistemov za industrijsko filtracijo zagotavlja, da naše stranke vedno dobijo najboljšo in najbolj zanesljivo rešitev, ki je najbolj primerna za njihovo panogo in obseg dejavnosti. S podpornimi aktivnostmi pomagamo doseči posodabljanje sistema na višjo raven tehnike, doseči pa tudi daljšo življenjsko dobo, kar prispeva k boljši učinkovitosti poslovanja stranke. Zadovoljstvo zaposlenih, okolice podjetja in širše skupnosti je ob takem pristopu zgolj logično posledica opisanega celovitega pristopa.

Kakovost, certifikati

Stranki pomagamo doseči optimizacijo investicije, nižje obratovalne stroške in stroške vzdrževanja. Nizka poraba energije, eksplozivna in požarna varnost so vključene v samo načrtovanje sistemov.

Proizvodnja in montaža

Naši zaposleni so strokovnjaki za naše izdelke in sisteme. Sposobni so izdelati sisteme, nadaljevati z montažo in zagonom, opravijo pa tudi servisiranje, vzdrževanje in sistematsko podporo zanesljivemu delovanju brez zastojev in napak.

Optimizacija

Težimo k optimizaciji in izboljševanju delovanja naprav pri naših strankah, da bi jim olajšali doseganje proizvodnje brez zastojev, visoko kakovost in učinkovitost poslovanja. Z izboljšavami zmanjšujemo stroške, večamo kakovost delovnega okolja in doseganje ekoloških standardov.

Ekologija

Zavezanost trajnosti in proizvodnji ekološko ustreznih izdelkov pomeni, da so stranke deležne podpore pri izpolnjevanju njihovih okoljskih strategij in zadovoljevanju vse zahtevnejših zakonskih predpisov na tem področju.

Prisotnost na trgih v tujini

Podjetje je že dolga leta prisotno na tujih trgih, predvsem na zahtevnih trgih EU. V državah, Avstrija, Nemčija, Francija, Belgija smo izvedli zahtevne in velike objekte na področju odpraševanja in separacije odpadkov. Delež našega prometa na teh trgih je preko 50 %, na trgih izven EU je delež skoraj 10 %, načrtujemo pa še večjo prisotnost in prodor na svetovne trge.

Statistika leta 2020/2021

%

Prihodki

%

Izvoza

Zaposleni

%

Rast eko programa

Naš razvoj

1953

SPLOŠNO KOVINARSKO IN KLEPARSKO PODJETJE BOHINJSKA BISTRICA

Izdelava in popravila štedilnikov. Kleparski izdelki, žlebovi, obrobe. Montažna dela na objektih.

1960

KOVINOOBRT BOHINJSKA BISTRICA

Kleparski izdelki, žlebovi, obrobe, pokrivanje streh. Pričetek sodelovanja s tujimi partnerji na področju odpraševanja (Nitsche). Montažna dela na objektih kleparstvo.

1976

FILBO BOHINJSKA BISTRICA

Odpraševanje: razvoj prvega filtra s pnevmatskim izpihovanj

1985

LIP BLED TO Filbo

Dopolnitev programa odpraševanja z transportnimi napravami za žagarske obrate ( transporterji, optimirne žage v sodelovanju s firmo DIMTER).
Večji poudarek na odpraševanju livarn s firmo BMD Garant , kasneje DISA.
Opažni sistemi za LIP Bled, viseči odri, kovinski opaži.

1996

FILBO
(izstop iz koncerna LIP Bled firma –družabniki)

Odpraševanje: večji poudarek kombinacija s klimatizacijsko opremo . Veliki premiki na področju dobave odpraševalne opreme za proizvodnje avtomobilske industrije. Kovinske konstrukcije.

2000

FILBO

povečanje sodelovanja s tujimi firmami na področju Preciklaže. Filtri, sita, polži, cevovodja, cikloni, silosi; vse kar je povezano z delovanjem sistemov industrijske filtracije oz. odpraševanja. (Hamatec, Recylux, GDE Francija)

do 2005

Filbo

Uvajanje novih programov opažni sistemi, krmiljene naprave za gradbeništvo (NOE, SOMER).
Povečane aktivnosti  reciklažna industrija, filtri, ventilatorji, transporterji, zbiralniki.

do 2015

FILBO

Razvoj filtrov za vroče pline, za konglomeracije.(Gorenje Projekt –Melamin, Tlačne posode Slavonski Brod.Gradnja investicijskih objektov).
Center Planica- vetrovnik 2000 KW ( največji v Evropi)

do 2020

Venturia

Nadaljevanje programa odpraševanja, filtri konglomeracija, razvoj učinkovitosti ventilatorjev, transporterji.

2021

Venturia

Mobilni magnetni separator, celovite rešitve separacije različnih frakcij odpadkov. Zapornice za vgradnjo v strugo vode.