Filtracija in odpraševanje

Separacija in izločevanje primesi

Optimalno delovno okolje

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Počistimo in pika.

Ustvarjamo vrednost, izboljšujemo življenjski cikel materiala

Filtracija in odpraševanje

Podporne storitve

Separacija in izločevanje primesi

Inženiring in izvedba varovanih in zahtevnih objektov

Razvojna partnerstva

Aktualne novice

Odpraševalnik gumenih obruskov z vrečastim filtrom VF 240

Za podjetje Trelleborg Slovenija d.o.o. iz Kranja, smo projektirali, izdelali, certificirali in montirali Odpraševalnik gumenih obruskov z vrečastim filtrom VF 240, kapacitete 30.000 m3/h, potreben za odsesavanje na novi brusilni liniji za transportne trakove za program TT.

Izhodiščne informacije o novi tehnologiji so služile kot osnova za dimenzioniranje kapacitet naprave. Požarni in eksplozijski elaborati so zahtevali tudi postopke za projektiranje ustreznega protipožarnega sistema (GreCon), za eksplozivnost smo napravo morali certificirati tudi za ugotovljene Atex cone. Zaradi soseščine smo izdelali protihrupno zaščito ventilatorja, prav tako je samo telo filtra akustično izolirane izvedbe.

Pred zagonom naprave smo izvedli vse meritve pretokov. Kot običajno so bili rezultati skladni z zahtevami naročnika, kar omogoča obratovanje z nizkimi stroški in naročniku zagotavlja doseganje zahtevane kakovosti njegovih proizvodov.

Sončna elektrarna

V oktobru 2022 smo uspešno priklopili sončno elektrarno na elektro omrežje. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Glavni razlog postavitve lastne sončne elektrarne je proizvodnja električne energije na okolju prijazen način, ki prispeva k ohranjanju narave, dviguje okoljsko osveščenost in prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in s tem izboljšuje kakovost bivalnega okolja.

Preberi več

Sistem za odstranjevanje pepela iz kotla
(»Bed ash discharge system«)

V sklopu projekta izgradnje termo centrale s soproizvodnjo toplote in električne energije (CHP) na lesne sekance, smo s sistemom »na ključ« prevzeli in izvedli izdelavo sistema za odstranjevanje pepela iz kotla tako imenovanega »Bed ash discharge«.

V sklopu tega projekta smo izvedli 2 večji nihajni loputi za odstranjevanje pepela iz konusa filtra, izenačevalnik toka za potrebe regulacije peska in pepela, vetrovnik za potrebe recirkulacije materiala v kotel, dvojno loputo in verižni strgalni transporter za potrebe odstranjevanje pepela, povezovalni recirkulacijski cevovod ter skladiščni zalogovnik za pepel.

Projekt smo izvedli v fazah projektiranja, priprave tehnične dokumentacije, izdelave opreme, transporta, montaže ter zagona.

Lokacija: Vielsalm, Belgija, 2022.

Venturia d.o.o.

Glavni dejavnosti podjetja sta industrijska filtracija zraka in izvedba odpraševalnih sistemov. Imamo dolgoletne izkušnje s skoraj 70-letno tradicijo, zato se projektov lahko lotevamo celostno: od idejne zasnove preko projektiranja in konstruiranja do proizvodnje opreme v lastni tovarni.

Druga pomembna dejavnost so celovite rešitve in sistemi za mletja, drobljenja, separacije in recikliranja kovinskih odpadkov, kar zajema čistilne naprave za:  odpadne kovine, jeklo oz. železo, za drobljenje težkih frakcij (SHF), za drobilnike lahkih frakcij (SLF) ter mobilni magnetni separator.

Zakaj izbrati nas?

Rešitve prilagajamo potrebam svojih strank, vsakemu projektu posebej. Strankam pomagamo dosegati njihove cilje. Pomagamo zagotavljati finančno učinkovitost, zanesljivost procesov in doseganje zahtev vse strožjih kriterijev na področju izpustov v okolje. Glede na strategijo poslovnih partnerjev oblikujemo tudi rešitve za posamezno fazo, ki že takoj prinaša koristi, viša dodano vrednost in povečuje finančno uspešnost.