Filtracija

Filter dimnih plinov

Zagotavljanje visokih zakonskih kriterijev na področju emisij

Filtrirajo lahko dimne pline pri temperaturah med 100 °C in 250°C pri standardnih industrijskih aplikacijah, v izrednih primerih pa tudi višje: do 600 °C z namenskimi filtrirnimi elementi.

Filtri dimnih plinov oz. filtri za povečane temperature se uporabljajo za učinkovito izločevanje majhnih trdnih delcev po zgorevanju v termo-centralah, pečeh in kotlih.

S tem se poveča skrb za okolje, ker emisije zadovoljujejo zahteve zakonskih predpisov.

Dodatne informacije o produktu

Izdelava
Filtri za vroči plin se lahko ugodno uporabljajo v številnih industrijskih procesih, po potrebi prilagodimo filtrirne elemente, konstrukcijo filtra in prilagodimo termično izolacijo.

Filtrirajo lahko dimne pline pri temperaturah med 100 °C in 250°C pri standardnih industrijskih aplikacijah, v izrednih primerih pa tudi višje: do 600 °C z namenskimi filtrirnimi elementi.

Primeri uporabe
– Termo-centrale, peči in kotli
– Visokotemperaturni tehnološki procesi
– Reciklažna industrija in reaktorska predelava odpadkov
– Sežigalnice
– Zgorevanje biomase
Značilnosti
Kapacitete od 5 000 m3/h – 300 000m/h, oziroma po potrebi.

– Prihranek časa in denarja, boljši izkoristek energije
– Večnamenska uporaba filtra za vroči plin
– Prihranek prostora in ekonomičnost uporabe
– Zagotavljanje visokih zakonskih kriterijev na področju emisij

Bio-Brennstoff GmbH filter dimnih plinov

Bio-Brennstoff GmbH

Objekt: Reakcijsko-hladilno in filtracijska enota dimnih plinov

Za podjetje Bio-Brennstoff GmbH, ki je del koncerna Baumit GmbH, smo projektirali, izdelali in montirali napravo za čiščenje vročih dimnih plinov, ki nastajajo pri uplinjanju biomase in odpadkov. Naprava je sestavljena iz dveh delov: reakcijskega hladilnega stolpa in vrečastega filtra. V reakcijsko hladilnem delu se z gašenim apnom (kalcijevim hidroksidom) in aktivnim ogljem, kemično in fizikalno odstranjujejo komponente dimnih plinov, kot so žveplovi oksidi, fluorovodikova in klorovodikova kislina, težke kovine in večji prašni delci. V filtracijskem delu se izločijo še preostali manjši, zdravju nevarni trdni delci. Obe čistilni enoti dimnih plinov smo izdelali v kompaktni obliki na skupnem zbirnem lijaku z vijačnim transportom zbranega nevarnega materiala. Opremo smo montirali v Avstriji.

Gorenje Količevo filter dimnih plinov

Gorenje Količevo

Objekt: Filter vročih dimnih plinov

V sklopu postavitve nove kogeneracije na lesne sekance na objektu Količevo Karton, smo projektirali, detajlno načrtovali, proizvedli, montirali in zagnali prilagojen filter vročih dimnih plinov. Dvoprekatni filter višine 10 metrov, širine 5 metrov in dolžine 8 metrov, je postavljen kot samostojna enota za zmanjševanje emisij trdnih delcev v dimnih plinih do 180oC. Filter je vrečaste izvedbe s pnevmatsko regeneracijo vreč. Projekt je bil izveden po sistemu »na ključ«.

Imate dodatna vprašanja?