Varnost

Zunanja oprema

Glede na stopnjo varnostne zahteve je možno izdelati različne (oblika, velikost..) stebričke. Namenjene so preprečevanju terorizma, vandalizma ali krajam. Uporabniki so tako ambasade, vojaške organizacije, protokolarni objekti, objekti posebnega pomena, skratka povsod, kjer je varnost na prvem mestu.

Dodatne informacije o produktu

Izdelava
Stebrički so izdelani in visoko kakovostnih materialov in legur, ustrezno obdelani in zvarjeni po varilnih postopkih. Globina temeljev in krmiljenje, časovni zamik ipd. se prilagaja varnostnim zahtevam naročnika. Tudi krmilni sistem se prilagaja varnostnim zahtevam naročnika.
Primeri uporabe
Glede na različne varnostne zahteve je možno izdelati različne premične ali fiksne varnostne stebre za reguliranje prometa ali zagotavljanje varnostnih protokolov stavb, trgov, podjetij ali državnih institucij.

Stebri so robustne konstrukcije iz posebnega, namenskega jekla z visoko nateznostjo.

Značilnosti
  • “taylormade” individualne prilagoditve glede na zahtevo stranke (oblika, velikost, hrup)
  • celovita storitev (idejna rešitev, inženiring, lastna proizvodnja in montaža, zagon, vzdrževanje)
  • daljša življenjska doba (debelejša pločevina, kvalitetnejši ležaji, ventili..)
  • »0« zastojev, obvladovanje delovanja, poprodajna podpora, servis,…
  • nadgradnja in optimizacija sistema v primeru rešitve
  • avtomatizacija in proti požarna ter proti eksplozijska rešitev

Imate dodatna vprašanja?