Filtracija

Vrečasti filtri

Izdelava po meri za množico panog, možnost nadgradnje, nižji stroški
Tip in izvedbo prilagodimo vsaki stranki posebej.

Enostavna izdelava omogoča podjetju prilagajanje v skladu s svojo poslovno strategijo, hkrati pa optimizira stroške oz. investicijo in denarni tok.

Vrečasti filter je namenjen industrijski filtraciji trdnih delcev iz zraka pri različnih tehnoloških procesih, kjer se filtrira fini prah, majhni delci, sipki ter abrazivni materiali.

Če je zahtevana lahka izvedba, je mogoča vgradnja tudi na konstrukcijah stavbe, tudi na strehah, kar optimizira izrabo prostora.

Dodatne informacije o produktu

Izdelava

Izvedba filtra je lahko varjena oziroma vijačena s končnim lakiranjem ali izvedba s pocinkano pločevino z vgrajenimi filtrnimi vrečami in pnevmatskim izpihovanjem. Podporna konstrukcija z lijakastim zbiralnikom ima dodane elemente za praznjenje prahu.

Odlikuje ga enostavna konstrukcija, zanesljivo delovanje, zmerni finančni vložek in enostavno vzdrževanje.

Primeri uporabe

– Predelovalna industrija
– Lesna industrija
– Industrija izolacijskih materialov
– Kemijska industrija
– Prehrambena industrija
– Reciklažna industrija
– Metalurška industrija, livarne
– Industrija izolacijskih materialov

Značilnosti
Značilnosti vrečastih filtrov, ki jih proizvajamo:
– Pnevmatski sistem za regeneracijo filtrirnih vreč
– Delovanje filtra v podtlačnem ali tlačnem režimu
– Robustno ohišje in konstrukcija filtra
– Integriran sistem za praznitev in zbiranje prahu
– Kapacitete odsesavanja: 1.000 m3/h – 300.000 m3/h
– Senzorji procesnih parametrov filtra in status zasičenosti filtrirne površine
– Pretočna regulacija in monitoring obremenitve filtra
– Rotacijski zapiralec zraka za odstranjevanje prahu in tlačna zapora
– Aktivna regulacija, nadzor in krmiljenje filtra preko komandnega pulta
– Avtomatsko delovanje filtra
– Zbirne posode za prah

Filtrirna tkanina z namenskimi dodatnimi sloji in lastnostmi:
– Ciklonsko pred-izločanje
– Certifikat skladnosti opreme za vgradnjo v proti-eksplozijskih področjih (ATEX)
– Požarna zaščita
– Zvočna in termična izolacija filtra
– Merjenje emisij

LIPP d.o.o.

Objekt: filter za pohištveno industrijo

Podjetje je načrtovalo izgradnjo novega proizvodnega obrata za izdelavo pohištva. Treba je bilo spremljati načrtovanje novega obrata stranke in temu prilagoditi konsturiranje, dimenzioniranje in postavitev odpraševalnega sistema, razvode cevovodja in zagotoviti funkcionalno delovanje z ustreznimi hitrostmi zraka, vlekov in regeneracije vreč. Skupaj s stranko smo našli način izvedbe, ki zagotavlja nemoteno proizvodnjo v novem obratu.

Imate dodatna vprašanja?