Vodni program

ZAPORNICE

Ob strokovni podpori projektnih strokovnjakov izdelujemo zapornice, predvsem za male hidroelektrarne, različnih velikosti, po meri. Sistem dvigovanja in spuščanja zapornic je po navadi s pomočjo hidravličnega cilindra.

Zapornice se vgrajujejo ob hidroelektrarnah z namenom povečevanja izkoristka. Vodni vir se zajezi kar omogoča usmeritev večje količine vode na turbino, krmiljenje pa regulira odpiranje in zapiranje zapornice ob presežkih vodostaja. Dvigovanje vode ob zapornici omogoča uravnavanje ustreznega, zadovoljivo velikega pretoka, kar omogoča reguliranje ustreznega pritiska ali hitrosti vode.

Skonstruirane in zgrajene so tako, da preprečujejo porušitev samega objekta in okolice. Statično in varnostno so projektirane glede na sile v okolju. Hkrati ustrezna regulacija omogoča avtomatsko odpiranje v primeru kritično presežnega vodostaja in tako preprečuje morebitne porušitve, poplave ali druge neugodne vplive na okolico.

Cel postopek vključuje tudi načrtovane aktivnosti podpornega sistem, npr. morebitna posodobitev cevovodja, krmilnega sistema, načrtovanje posodabljanja z novimi tehničnimi rešitvami.

OBNOVA TURBIN, MHE

Ugodno obnovljena turbina za novo proizvodnjo elektrike

Namen in kapacitete

Namen obnove MHE ali  turbine je podaljšati življenjsko dobo obratovanja MHE za več desetletij, 30 ali celo 40 let. MHE imajo v energetskem sistemu čedalje večjo veljavo, tako zaradi oddajanja elektrike v omrežje ali pa zaradi samooskrbe. Predstavljajo lahko dodaten vir prihodkov.

Pridelava energije mora zato biti učinkovita, celo postrojenje mora učinkovito predelovati razpoložljivo vodno energijo. Obnova sledi pozitivnim rezultatom študije, ki kaže, da so obnovitvena dela smiselna in ekonomsko upravičena.

Pri obnovi poškodovanih in zastarelih delov upoštevamo nova tehnična spoznanja in tehnične rešitve s tega področja, da bi bila obnova končana na višji tehnični ravni. Rezultat mora biti večja moč in večja proizvodnja električne energije.

Koristi

  • Z obnovljeno turbino z bistveno manjšimi stroški zagotovimo nadaljnjo proizvodnjo električne energije.
  • Ni visoke začetne investicije.
  • Ni čakanja na morebitno potrebna nova dovoljenja.
  • Vložek obnove in ponovnega zagona je minimalen.

Zakaj naša turbina

Ekipa strokovnjakov z več desetletnimi izkušnjami na področju
Poznavanje delovanja MHE
Vsaka turbina je projekt zase, obnova je prilagojena modelu, starosti in potrebam lastnika

Imate dodatna vprašanja?