Ostali elementi

Skladiščni silos

Skladiščenje materialov za najzahtevnejše tehnološke procese

Skladiščenje je stroškovno učinkovito, varno, silos pa omogoča enostavno vključevanje v proizvodni proces, tudi z avtomatizacijo vseh postopkov.

Prilagojeni so potrebam posameznih vrst materialov in količinam, ki jih želimo skladiščiti.

Dodatne informacije o produktu

Izdelava

Izpustni del je izvedena v varianti z  ravnim dnom, ali s stožčastim izpustom.

Primeri uporabe
– Predelovalna industrija
– Lesna industrija
– Prehrambena industrija
– Reciklažna industrija

Kapacitete od 50 m3 – 3 000 m3

Značilnosti
– Prilagojena kapaciteta shranjevanja
– Prihranek časa in stroškov zaradi enostavnega upravljanja
– Nadzor prezračevanja
– Možno avtomatizirati vse operacije
– Popolna zaščita pred atmosferskimi vplivi

Imate dodatna vprašanja?