razvojni izzivi

Redukcija CO2

Poseben razvojni in industrijski izziv je redukcija in zmanjševanje CO2 iz emisij plinov v okolico v skladu z zavezami za zmanjševanje vpliva toplogrednih plinov.

Ogljikov dioksid je mogoče odstraniti iz emisij s pomočjo inovativnih tehnologij, npr. CCS, in uporabo specialnih materialov, npr. zeolita. Tehnologije, ki so namenjene za odstranjevanje CO2 so v različnih razvojnih fazah, njihov namen pa je ločiti in skladiščiti CO2 iz mešanice plinov, ki izhajajo iz industrijskih emisij.

Na tem področju je naše podjetje na začetku razvoja in v stiku z globalnimi raziskovalnimi projekti. Področje raziskav je široko usmerjeno, razvojne metodologije so zelo različne, zaradi velikega pomena za okolje, pa predstavlja področje poseben strateški izziv.

Imate dodatna vprašanja?