Od zasnove do izvedbe

KONSTRUKCIJA, RAZVOJ, INŽENIRING

Inženirski oddelek z obsežnim industrijskim znanjem in 70-letnimi izkušnjami pri dimenzioniranju in oblikovanju sistemov za industrijsko filtracijo zagotavlja, da naše stranke vedno dobijo najboljšo in najbolj zanesljivo rešitev, ki je najbolj primerna za njihovo panogo in obseg dejavnosti.

S podpornimi aktivnostmi pomagamo doseči posodabljanje sistema na višjo raven tehnike, doseči pa tudi daljšo življenjsko dobo, kar prispeva k boljši učinkovitosti poslovanja stranke. Zadovoljstvo zaposlenih, okolice podjetja in širše skupnosti je ob takem pristopu zgolj logično posledica opisanega celovitega pristopa.

PROIZVODNJA

Naši zaposleni so strokovnjaki za naše izdelke in sisteme. Sposobni so izdelati sisteme, nadaljevati z montažo in zagonom, opravijo pa tudi servisiranje, vzdrževanje in sistematsko podporo zanesljivemu delovanju brez zastojev in napak.

MONTAŽA

Za ekipo usposobljenih lastnih monterjev poskrbimo tudi za montažo vseh naših izdelkov v vašem podjetju. Naši monterji imajo bogate izkušnje z delom doma in po vsem svetu.

K montaži spada tudi montaža električne in krmilne opreme. Po končani montaži izvedemo tudi zagon pod nadzorom in navodilih naših strokovnjakov.

V fazi poskusnega zagona preverimo vse nastavitve in pogoje delovanja, izvedemo potrebne meritve, s čimer zagotavljamo dogovorjene kapacitete, učinkovito porabo energije, raven hrupa, zračnega tlaka.  Naročniku predamo obsežna navodila o delovanju in upravljanju naprav, kar jih usposobi za ravnanje s sistemi. Tako tudi na ta način pripomoremo k doseganju visoke razpoložljivosti naprav oz. k doseganju delovanja brez zastojev in napak.

SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Sestavni del našega programa je servisiranje in vzdrževanje vgrajene opreme na objektih. Z rednimi kontakti z našimi strankami pridobivamo potrebne podatke o stanju naprav, istočasno pa jim predstavljamo posebnosti in novosti na področju tehničnih rešitev in zakonodaje.

Vzdrževanje in servis prilagodimo situaciji stranke. Reagiramo v realnem času, stranki pa predlagamo izvajanje preventivnih servisov in vzdrževanj, da tako kar najbolje zagotovimo neprekinjeno delovanje sistemov in poslovnih procesov. Izkušeni vzdrževalci in serviserji z izkušnjami iz vseh faz izdelave naših sistemov kakovostno odpravijo pomanjkljivosti, pri nadgrajevanju in dopolnjevanju sistema pa se poslužujejo tudi podpore tehničnega sektorja.
 

Značilnosti:

 • Prilagojeno delovanje sistema proizvodnim kapacitetam
 • Stroškovna in energetska učinkovitost
 • Izkoriščene kapacitete podjetja
 • Prihranki zaradi preprečitve ustavitev, lomov in večjih okvar
 • Več desetletne izkušnje
 • Strokovna podpora internih strokovnjakov
 • Poznavanje sistemov in prilagojena storitev naročniku
 • Zaradi poznavanja krajši čas reakcije na okvaro
 • Preventivno vzdrževanje ključnih komponent in delov sistema
 • Načrtovanje posegov skupaj z naročnikom
 • Redno vzdrževanje in servisi

Redno vzdrževanje in servise nudimo partnerjem, ki se odločajo za nas kot stalne vzdrževalce postrojenj in naprav. V skladu z vzdrževalnih dnevnikom in navodili predvidimo terminski plan in obseg vzdrževalnih del. Redno vzdrževanje sistemov lahko izvedemo tudi v času večjih remontov v obratih.

 • Izredno vzdrževanje in servisi

V izrednih primerih, kupcu zagotavljamo strokovno pomoč in odpravo napak v najkrajšem možnem terminu. Izredno vzdrževanje nudimo strankam pri nepredvidenih dogodkih, pri čemer se zavedamo, da je ključna hitra odzivnost.

 • Priprava navodil za uporabo ter vzdrževalnih dnevnikov

Pri izvedbah novih projektov v sklopu dokumentacije že pripravimo navodila za uporabo in vzdrževanje. V kolikor pa je potrebno določiti nov plan ali pa ga nadgraditi, svetujemo in pripravimo nova navodila za uporabo in vzdrževanje, hkrati pa tudi terminsko opredelimo vzdrževalni dnevnik.

Imate dodatna vprašanja?