razvojni izzivi

Filter dimnih plinov

V procesu sodelujejo različni reagenti. Izločamo trdne delce različnih sežigalnih naprav(biomasa,…) in pline. Del procesa poteka v reaktorju, ki je bistveni del filtracijskega procesa dušikovih in žveplovih oksidov, SOX in NOX. V procesu nastanejo nove spojine, ki so neškodljive ali jih lahko ujamemo, se neželenih znebimo, dobimo nove oblike, ki jih lažje odstranjujemo.

Namenjeni so zmanjšanju emisij trdih delcev in plinov v ozračje in ob tem zadostiti zahtevnim okoljskim predpisom. Proces odstranjevanja neželenih snovi poteka z absorbcijo in adsorbcijo. Absorpcija je postopek, pri katerem ena snov vstopi v drugo snov v celoti.. Po navadi gre za kemični proces, snov se absorbira v kemični reagent s pomočjo kemične reakcije.

Za podjetje Brennstof smo izdelali reaktor, ki je deloval na osnovi teh principov.

Imate dodatna vprašanja?