Diagnostika delovanja in ustreznosti sistemov

Za boljši nadzor in zmanjševanje stroškov.

ANALIZA VGRAJENE OPREME

Storitve analize in optimizacije sistemov ter naprav v industrijskem odpraševanju, filtraciji in transportni tehniki nudimo strankam, ki imajo že delujoči sistem, obenem pa ga želijo tehnično, ekonomsko, varnostno, zdravstveno ali ekološko izboljšati in nadgraditi.

Vzroki za uvedbo teh ukrepov so tipično: zmanjševanje obratovalnih stroškov energije za pogon sistemov (ventilatorji, sistemi izpihovanja s komprimiranim zrakom), zmanjševanje emisij filtrirnih
naprav, povečanje kvalitete zraka v delovnih prostorih ali povečanje učinkovitosti reciklaže.

 • Pregled in popis naprav sistema

V primerih, ko stranka ne pozna tehničnih specifikacij vgrajenih naprav ali ko nima izdelane sheme postavitve naprav, lahko v skladu z dogovorom opravimo tehničen popis sistema. Običajno se ta ukrep izvede za starejše objekte, objekte, ki so menjali in nadgradili tehnologijo, ali pa kjer preprosto ni dovolj informacij za kvalitetno vzdrževanje in obratovanje.

 • Meritve delovanja naprav in sistema

Izvajamo procesne meritve delovanja naprav v odpraševalnih in transportnih sistemih. Pri odpraševanju izvajamo meritve pretočnih hitrosti zraka, meritve filtracijskih parametrov (zamašenost in stanje filtrirnih vreč) ter emisije. Pri transportnih sistemih običajno merimo kapacitete transporta. Meritve izvajamo v primerih napak ali v primerih izboljšav procesa.

 • Analiza delovanja in priprava poročil

Na podlagi tehničnega popisa sistema in meritev izdelamo analizo in poročilo delovanja sistema ter naprav. Namen je identifikacija napak oziroma izboljšav ter definiranje izhodiščnih zahtev za optimizacijo.

Optimizacija

Optimizacija se izvede po analizi delovanja s ciljem ekonomske, tehnične, varnostne, zdravstvene in ekološke učinkovitosti. V kolikor se stranka po predstavljenih ukrepih odloči za nadgradnjo in optimizacijo postrojenja, izvedemo proces optimizacije kot nov investicijski projekt: od idejne zasnove do primopredaje.

Pregled zajema vaše filtre, ventilatorje, vrtljive ventile, vijačne transporterje ali lopute ter preverila krmilne naprave in senzorsko tehnologijo. Pregled bo dokumentiran in priporočeni nadaljnji ukrepi. Tako bo vaša naprava ves čas primerna za namene, kar pomeni, da je mogoče preprečiti nepredvidene stroške popravila.

Značilnosti:

 • Nemoteno delovanje sistema
 • Izogibanje nepotrebnim stroškom
 • Optimalna izkoriščenost naprav
 • Boljša kakovost proizvedenih izdelkov
 • Prihranki vseh vrst energije
 • Ekipa izkušenih strokovnjakov
 • Reference
 • Dolgoletne izkušnje, preizkus kritičnih parametrov
 • Delovanje na podlagi povratnih informacij dolgoletnih strank

Imate dodatna vprašanja?