Celovite rešitve

Celovit sistem separacije

Rešitve za večji izkoristek pri recikliranju:

1.Separacija šreder lahke frakcije (SLF)
2.Separacija šreder težke frakcije (SHF)
3.Separacija šreder Fe frakcije

Dodatne informacije o produktu

Izdelava
Za težko, lahko in Fe frakcijo, katere nastanejo na koncu procesa drobljenja, ponujamo tri rešitve. Produkti, ki jih ponujamo so linija za separacijo težke frakcije, linija za separacijo lahke frakcije in linija za separacijo Fe frakcije (schrott ali scrap). Nadgradnja osnovnega procesa drobljenja omogoča natančnejšo separacijo različnih odpadkov s čimer pridobite uporabno, vnovčljivo surovino.

Tako se v procesu jasneje izločijo uporabne barvne kovine in jeklo, ki jih je mogoče uporabiti v procesu predelave kovin, torej jih prodati kot vhodno surovino.

Dodatne komponente odpraševanja, ki jih dodamo sistemu, poskrbijo za manjšo količino prašnih in ostalih emisij v zraku delovnega prostora in okolice, kar omogoča zadovoljevanje strogih določil okoljskih predpisov in mnogokrat sploh omogoča takim obratom delovanje.

Za stranke, odpade, odpade z drobilniki ali posrednike odpadnih surovin proučimo probleme in poiščemo prilagojene rešitve, ki jim pomagajo povečati učinkovitost njihovega poslovanja.

Glavna naloga linije za separacijo lahke frakcije (SLF) je, da zmanjšamo odstotek materiala, katerega je potrebno peljati na sežig. S postavitvijo linije za separacijo lahke frakcije lahko dosežemo do 20% prihranka pri zmanjšanju stroška prevoza in sežiga.

Z linijo za separacijo težke frakcije (SHF) izločimo barvne kovine in dosežemo čistosti materialov, kar posledično pomeni doseganje boljše cene pri prodaji.

Težka frakcija drobilnika vsebuje številne dragocene surovine (kovine). Največji delež predstavlja aluminij do 30 %, sledijo pa mu baker, svinec in cink z do 20 %.

Rešitev je sestavljena glede na vaše zahteve, glede na sestavo težke frakcije, proizvodne zmogljivosti in želene izhodne velikosti in čistoti materialov.

Ponujamo stranki prilagojene rešitve za separacijo Fe frakcije (Schrott ali Scrap). Rešitev je sestavljena glede na vaše zahteve, glede na sestavo Fe frakcije, proizvodne zmogljivosti in želene izhodne velikosti in čistoti materialov.

V Fe frakciji se v odvisnosti od tipa vhodnih materialov (avtomobili, odpadna elektronika ali mešane pločevine) nahaja od 2-6% materialov, ki sicer spadajo v težko frakcijo. S separacijo FE frakcije zmanjšamo odbitke pri prodaji, zato se poveča finančni rezultat.

Primeri uporabe
  • Odpadi
  • Odpadi z drobilniki
  • Preprodajalci sekundarnih surovin
Značilnosti
Pridobivanje uporabnih , vnovčljivih surovin
Emisije v skladu s predpisi
Prihranki pri stroških transporta in sežiganja
Manj zastojev, vzdrževanja in nadzora sistema
Večja varnost
Celoten sistem sestavljajo:
– Separacijska oprema
– Transporterji
– Elektrika, elektronika
– Krmiljenje
– Konstrukcija
– Gradbena dela
– Razvoj
– Montaža

Imate dodatna vprašanja?