Storitve

SHEMA

SHEMA

  • optimizacija stroškov remontov
  • planiranje servisov
  • sledljivost izvedenih del in zamenjanih sestavnih delov na remontih
  • zmanjšanje števila ur izpada proizvodnje (20%)
  • cost/benefit analize in izboljšave sistema