Storitve

INDUSTRIJSKO ODPRAŠEVANJE

INDUSTRIJSKO ODPRAŠEVANJE

 

Uporaba

  • lesna industrija
  • industrija izolacijskih materialov
  • kemijska industrija
  • prehrambena industrija
  • reciklažna industrija
  • predelovalna industrija
  • metalurška
  • livarska industrija