Razvojna partnerstva

Recupera

S svojimi rešitvami pomagamo zmanjševati količino smeti, ki vsak dan obremenjujejo okolje in s tem pomagamo pozitivno vplivati na zdravje ljudi in čistejše okolje.

Vključujemo se kot podporni člen pri uporabi LTC tehnologije in tako prispevamo k predelavi odpadkov v energijo.

Tako nastajajo postopki za okolju prijazno proizvodnjo energije iz organskih surovin in drugih odpadnih materialov, kar omogoča istočasno varovanje okolja in dobičkonosno predelavo odpadkov.

Predelava odpadkov tako poteka v zaprtih sistemih brez stranskih emisij. Omogoča zmanjševanje CO2 za 70%. Anorganski odpadki se lahko reciklirajo v različne koristne produkte, projekti pa so tako tudi poslovno zanimivi.

Imate dodatna vprašanja?